водомер

  • 91water-meter — vandens skaitiklis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens suvartojimo apskaitos įtaisas. Dažniausiai naudojami turbininiai arba sparneliniai. Jų veikimas pagrįstas turbinėlės arba sparnelių apsisukimų skaičiaus… …

    Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • 92водосчëтчик — vandens skaitiklis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens suvartojimo apskaitos įtaisas. Dažniausiai naudojami turbininiai arba sparneliniai. Jų veikimas pagrįstas turbinėlės arba sparnelių apsisukimų skaičiaus… …

    Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • 93ВК — «Верность качеству» кондитерская компания http://www.vk.ru организация ВК водолазный колокол Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с …

    Словарь сокращений и аббревиатур